cerere de oferta                     suport asistenta


Dintre avantajele oferite de o certificare ISO pentru companii mai amintim:


  • Certificarea sistemului de management al calitaţii conform ISO 9001:2015;    ISO 9001:2015 este un standard international care specifica cerintele unui    sistem de management al calitatii pentru orice tip de societate indiferent de    marimea si domeniul de activitate care isi propune sa creasca permanent    satisfactia clientilor

           

  • Certificarea sistemului de management de mediu conform ISO 14001:2015;    Standardul ISO 14001:2015- Norma care se asigurura ca impactul    activitatilor dumneavoastra asupra mediul inconjurator sunt controlate si pe    cat posibil diminuate. Scopul al standardului ISO 14001:2015 este de a    proteja mediul si de a preveni poluarea printr-un management de mediu cu    privire la zonele si activitatile care au un impact asupra acestuia.

  • Certificarea sistemului de management de sănătate şi securitate    ocupaţională conform OHSAS 18001:2007. Un sistem de management al    sanatatii si securitatii ocupationale certificat demonstreaza angajamentul si    capacitatea Dumneavoastra pentru controlul pericolelor, pentru sanatatea si    securitatea angajatilor si a vizitatorilor la punctele de lucru.

 

  • Certificarea sistemului de management al securitatii informatiei conform    ISO/IEC 27001:2013 Avantajele implementării sistemului de management al    securităţii informaţiilor sunt multiple: garantează securitatea informaţiilor    societăţii certificate, dar şi a informaţiilor clienţilor şi partenerilor de afaceri,    contribuie la creşterea gradului de încredere conferită companiei pe piaţă,    asigură continuitatea afacerii şi minimizarea pierderilor financiare în cazul    incidentelor, îmbunătăţeşte sistemul de prevenire şi tratare a incidentelor de    securitate, asigură obţinerea dovezilor de conformitate cu cerinţele legale de    păstrare a confidenţialităţii datelor personale, a drepturilor de autor şi, nu în    ultimul rând, creşte competitivitatea organizaţiei.

  • Certificarea sistemului de management al responsabilitatii sociale conform    SRS (SA) 8000:2014

  •  Certificarea sistemului de management al sigurantei alimentului conform    ISO 22000:2005


RecunoasteriMANAGEMENT CERTIFICATION oferă clienţilor săi servicii profesionale utilizand auditori cu o vasta experinta in toate domeniile de activitate

managementcertification.ro